Thomas Eriksson Arkitekter utvecklar kommunikativ och identitetsskapande gestaltning med skandinavisk tonalitet.

Nyheter

15 augusti, 2016

Öppet hotell i skärgårdsmiljö

I januari 2016 fick TEA i uppdrag av Arkösunds hotell att på ett modernt sätt återskapa den ursprungliga hotellbyggnaden från sent 1800-tal. Redan i slutet av maj 2016 öppnade Hotell Arkösund åter för gäster efter ombyggnationen.

1 juli, 2016

TEA vinnare i Luleå

Thomas Eriksson Arkitekter har tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget SHH vunnit en markanvisningstävling i Kronandalen i Luleå. Totalt 3 000 bostäder ska byggas i den nya stadsdelen. TEA:s bidrag är ett av sex förslag som valts ut av kommunen till den första etappen som rymmer 400 nya bostäder i sex kvarter.

8 april, 2016

Återvändsgränd blir passage

Efter 10 år som återvändsgränd öppnas åter Smålandsgatan för gångtrafik till Mäster Samuelsgatan via Mellangatan. TEA har fått i uppdrag av Pembroke Real Estate att rita en ny entrébyggnad till Nordeas huvudkontor i PK-huset i centrala Stockholm.

4 april, 2016

Daniel ny på TEA

Vi välkomnar Daniel Ahlgren som sedan 4 april arbetar hos oss på TEA.